brusselIk wil schrijven. Schrijven omdat ik niet uit kan spreken wat ik denk. Schrijven omdat ik hoop dat door te beginnen met schrijven er vanzelf op papier komt wat ik denk. Wat ik voel. Wat ik vind. Op dit moment kan ik alleen maar denken aan al die niet westerse mensen die aangekeken gaan worden door ons westerlingen, op de aanslagen die gisteren in Brussel gepleegd zijn. Westerlingen die menen hoger in de hiërarchie te staan omdat Westerlingen zogenaamd zo beschaafd zijn. Onze cultuur is beter, ons geloof is beter, alles aan ons is beter. Dat dénken we althans. Sommige mensen met in mijn ogen teveel macht spreken het ook gewoon uit, mensen die alleen maar opruiend bezig zijn in plaats van in oplossingen te denken.

Respect

Ik denk dat wanneer je alles wat niet Westers is over een kam scheert, je zelf geen haar beter bent dan de terroristen die terreur zaaien omdat ze vinden dat het Westen en de Westerse opvattingen zo slecht zijn. De stap naar geweld naar onschuldige niet Westerlingen wordt op deze manier steeds kleiner, en dat is net zo erg. Ik hoop van harte dat de groep mensen die wél respect hebben voor niet Westerlingen de grootste groep blijft.

Oplossing

Nee, ik weet ook de oploislamitisch kindssing niet, maar ik weet wel dat haat de oplossing niét is. Het zijn niet móslims die achterlijk bezig zijn, maar de terroristen die het moslim geloof misbruiken. Zíj zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor de haat en daaruit voortvloeiende ellende. Mijn Islamitische bovenbuurman of de klasgenoten van mijn dochter zijn niet schuldig aan de aanslagen in Brussel, Parijs, of waar dan ook. Ook de Islamitische peuter bij mijn nichtje op de creche is níet de kwade. Het zijn de terrorísten die dood en verderf zaaien, terroristen die óók gewoon de Nederlandse nationaliteit hebben.

Veroordeel niet

veroordeel nietLaten we dus alsjeblieft stoppen met het veroordelen van alles wat niet Westers is, en eens wat minder ons oordeel klaar hebben over mensen die een andere cultuur of een ander geloof hebben. Door mensen te gaan haten en te veroordelen die helemaal niks te maken hebben met de ellende die momenteel over de wereld uitgestort wordt, wordt onze wereld niet mooier of beter. Haat is niet het antwoord op de laffe aanslagen van gisteren. Ieder mens, en of dat nu een Nederlander, Eskimo, Afrikaan of iemand met een andere nationaliteit is, die jou met respect behandeld verdient jouw respect terug. Respect en begrip zijn de sleutel tot een leefbare samenleving.